Din Mage er en tjeneste som utvikles med mål om å hjelpe mennesker som sliter med plager som påvirkes av kosthold og livsstilsfaktorer

Dersom du ønsker å motta nyheter knyttet til utvikling av denne tjenesten så kan du registrere e-post adressen din i tekstfeltet nedenfor:

Om Din Mage

Hvem ønsker vi å hjelpe?

Det er stadig flere mennesker som får diagnoser som IBS, ME, Fibromyalgi, Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt. Til tross for at dette er forskjellige tilstander, så har de ofte én ting til felles, og det er at svært mange opplever at plagene påvirkes av kosthold og/eller livsstilsfaktorer.

Vi ønsker å hjelpe mennesker med å identifisere hvilke faktorer som påvirker tilstanden, slik at man skal kunne gjøre konkrete tiltak for å forbedre plagene.

Vanlige problemstillinger

Å ikke bli trodd:
Mange tilstander kan gi en lang rekke forskjellige symptomer, som ofte oppleves som uregelmessige, uspesifikke og diffuse. Dette gjør at det er vanskelig for en lege å finne ut hva dine plager skyldes. En lege er nødt til å påvise en sykdom for å kunne gi deg en sikker diagnose, og for å gjøre dette må man ta prøver og analyser som passer til ditt symptombilde. I mange tilfeller så klarer ikke legen å koble dine symptomer til noen kjente sykdommer, og mange pasienter får dermed beskjed om at problemet ligger i hodet.

Dette kan oppleves svært demoraliserende da man ikke føler seg trodd, og heller ikke vet hvordan man skal forholde seg til sine plager. Dersom plagene er så store at de hindrer deg i jobb eller i andre sammenhenger, så får man dessverre sjeldent forståelse uten å ha en diagnose å vise til.

Å få feil diagnose:
Vanlige diagnoser som Irritabel Tarm (IBS), Kronisk Utmattelsessyndrom (ME) og Fibromyalgi (FM) er såkalte eksklusjonsdiagnoser, dette vil si at man etter utredning får en diagnose i mangel på funn av påvisbare sykdommer, utelukkende basert på symptombildet til pasienten. Med tanke på at mange av disse tilstandene kan ha svært like symptomer, så er det en betydelig risiko for at man får feil diagnose. Når man først har fått en diagnose, så er det normalt å avslutte utredningen.

Dette er problematisk fordi at dersom man eksempelvis har IBS, men får diagnosen ME eller Fibromyalgi, så vil man normalt sett ikke bli behandlet av personer som ser dine problemer i sammenheng med kosthold og tarm.

Det er heller ikke unormalt å få mage og tarm-plager i sammenheng med sykdommer som cøliaki, psoriasisartritt og leddgikt, dette er sykdommer som aller helst bør behandles så raskt som mulig. Dersom pasienten har en av disse sykdommene og feilaktig diagnoseres med IBS, så vil man ikke kunne påvise (og starte behandling) for de andre sykdommene med mindre pasienten selv ber ytterligere utredning.

Å ikke få hjelp:
Eksklusjonsdiagnoser som IBS, ME og Fibromyalgi kan ikke direkte påvises, og man vet heller ikke årsaken til disse tilstandene. Når disse diagnosene stilles så får man som oftest beskjed om at man altså ikke er alvorlig syk, men at legene anerkjenner at man er plaget med en rekke forskjellige symptomer. Helsevesenet har dessverre ingen løsning å tilby pasienter som sliter med disse tilstandene, og de fleste får beskjed om å bare lære seg å leve med plagene.

Mangel på hjelp i det offentlige resulterer i at mange mister tillit til helsevesenet, og i desperasjon og mangel på andre alternativer henvender seg til privatklinikker, prøver forskjellige dietter, kosttilskudd og alternativ medisin. Dette er i mange tilfeller kostbare affærer, og i noen tilfeller risikerer man forverring av tilstanden eller underernæring.

Nåværende løsningsforslag

Det finnes mange aktører som hevder å ha løsningen på dine problemer der ute, men det er et svært vanskelig terreng å navigere seg frem i. Hvordan skal man vite hva som fungerer for akkurat deg? Det som hevdes å fungere for noen, fungerer ikke for andre.

Den forskningsbaserte lavFODMAP-dietten er kjent som det beste løsningsforslaget for kostholdsrelaterte tilstander, svært mange opplever å drastisk forbedre tilstanden ved å gjennomføre denne dietten, spesielt mennesker med IBS. Dette er imidlertid ikke en løsning som fungerer for alle, i tillegg så er det mange som opplever det som vanskelig bare å gjennomføre dietten på riktig måte. Dietten krever at man legger om kostholdet totalt, og man er nødt til å sette seg inn i hvilke matvarer man kan og ikke kan spise.

Dersom man skal prøve denne dietten så anbefales det at man gjøre dette i samråd med ernæringsfysiolog, eller at man leser seg godt opp på dietten og forsikrer seg om å gjennomføre den på riktig måte. Dersom dietten gjennomføres på feil måte så risikerer man underernæring i tillegg til å potensielt kunne forverre tilstanden over tid.

Hvordan skal denne tjenesten fungere?

Tjenesten skal hjelpe mennesker med å kartlegge og identifisere empiriske sammenhenger mellom kosthold, livsstilsfaktorer og symptomer. Mer informasjon kommer når markedsavklaringsprosessen er fullført.

Trykk her for å se en informasjonsvideo om tjenesten

Spørreundersøkelse

Du kan være med på å forme denne tjenesten

I forbindelse med utvikling av denne tjenesten så er det viktig å få et reelt overblikk over målgruppe, problemstilling og behov. Med støtte fra Innovasjon Norge, vil vi med denne spørreundersøkelsen avklare om det finnes et reelt behov for en tjeneste som kan identifisere empiriske sammenhenger mellom kosthold og symptomer, samt eventuelle livsstilsfaktorer.

Vi ønsker også å finne ut hvilke forventninger du har til en slik tjeneste.

Informasjonsvideo

Kontakt oss

Send oss en melding ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor